Genel Bilgiler

  Üniversite yaşamı, öğrencilerin birçok yenilikle karşılaştıkları ve kendilerine ilişkin farkındalıklarını arttırıp kendi potansiyellerini geliştirmeleri noktasında birçok fırsata sahip oldukları oldukça önemli bir dönemdir. Merkezimiz, üniversite öğrencilerinin bu önemli dönemlerinde kişisel, bilişsel, duygusal, sosyal ve akademik gelişim süreçlerini desteklemeyi, öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştıracak beceriler edinmelerine yönelik hizmetler sunmayı ve öğrencilerin karşılaşabileceği sorunlara karşı önleyici çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerine yönelik olup tamamen ücretsizdir.

Kuruluş:

     Artvin Çoruh Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 12 Haziran 2017 tarihli 30094 sayılı Resmi Gazete'de yönetmeliği yayınlanarak kurulmuştur.

İlkelerimiz:

  • Gizlilik: Merkezimizde yapılan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamında psikolojik danışman ve danışan arasındaki tüm görüşmeler etik kurallar dâhilinde gizli tutulmaktadır.

  • Koşulsuz kabul ve saygı: Merkezimizde, öğrencilerimizin sahip olduğu inanç, değer ve özellikleri ne olursa olsun bireysel farklılıklarına saygı duyulmaktadır.

  • Saydamlık: Merkezimizde öğrencilerimizin bizimle paylaştığı konu ve problemler içtenlikle ele alınmakta olup konu ve problemler üzerindeki duygu ve düşünceler gerçekçi bir şekilde ifade edilmektedir.

  • Yetkinlik: Merkezimiz çalışanları alanlarında yetkin ve uzmandır.