Bireyle Psikolojik Danışma

     Bireyle psikolojik danışma, kişinin kendini tanımasına, kendi duygu, düşünce ve davranışlarını anlamasına, kendine ilişkin farkındalığını arttırmasına, kendini geliştirmesine ve hedeflerine ulaşmasına yardım eden; bireyin karşılaştığı kişisel, sosyal, akademik ve mesleki sorunlarla baş edebilmesi için problem çözme becerisi kazanabilmesini amaçlayan bir gelişim sürecidir. Bu süreç, psikolojik danışman ve danışan arasında gizlilik esasına dayalı olarak güvenli bir ortamda gerçekleşmektedir.